Att välja rätt longtail

Inom SEO pratar man om något som kallas för Long Tail. På svenska skulle det bli ”långa svansar” vilket passar utmärkt in på begreppet. Många som söker via en sökmotor söker inte enbart med ett enda ord utan med meningar eller kortare ordkombinationer (långa svansar). Vill du exempelvis bli av med ditt skräp söker du kanske på Återvinningsstation Stockholm eller Sophämtningsföretag Göteborg. Eller varför inte just ”bli av med skräp”. För det är inte alltid man vet vad det är för sorts företag man letar efter.

I detta fall (med just skräp) finns det inte något specifikt namn på de företag som tar hand om skräp för privatpersoner. Återvinnare, Sophämtare, Sopföretag?

Då är det än mer viktigt att ranka högt på fraser.

Däremot bör man tänka utifrån personens egna sätt att tänka. I vanlig reklam kanske man skriver ”Blir av med ditt skräp” för att påverka personen att verkligen nås av budskapet. Men när man söker via en sökmotor skriver man aldrig ”ditt”. Man utgår från sig själv och kommer i så fall att skriva ”bli av med SITT skräp” eller än mer troligt en förkortad version ”Bli av med skräp”.

Här finns det alltså en markant skillnad mellan klassisk marknadsföring och SEO. Även om det inte är tusentals som kommer in via dessa fraser så kan det ända vara noga att välja rätt fras. Enklast är att gå via adwords sökordsplanerare för att hitta rätt kombinationer. Många gånger är det då snarare ordkombinationer som vinner i längden än tydliga meningar.

Sedan får man även lägga in en tanke på hur man vill att eventuella läsare av artikeln ska uppleva texten. Att lägga in en länk på orden ”ta bort skräp Stockholm Vallentuna” är knappast snyggt och kommer inte heller att generera speciellt många klick. Är det däremot ”Bli av med ditt skräp! ” så tilltalar det fler. Så det blir alltid en avvägning.

David Författare